(+48) 61 284 33 14 / (+48) 724 750 600 info@almarmb.pl          Deutsch   English  
Image is not available
Co oferujemy
Shadow
Slider

Oferujemy Państwu usługę transportu towarów w ruchu krajowym i międzynarodowym głównie na terenie krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii. Wykonujemy tam także przewozy kabotażowe – załadunek i rozładunek w tym samym kraju.

Do Państwa dyspozycji pozostawiamy własne zestawy naczepowe typu chłodnia i plandeka.

Wszystkie przewozy wykonywane są nowoczesnymi najwyżej kilkuletnimi pojazdami marki Mercedes Actros, Daf, Iveco LNG spełniającymi normy EURO 6. Ciągniki wyposażone są w zaawansowany system GPS (w tym opcja monitoringu temperatury na naczepach typu chłodnia!) z możliwością dostępu dla klienta. System jest w pełni zintegrowany z programem spedycyjnym, co pozwala na ciągłe monitorowanie statusu wykonania zlecenia i efektywne działanie w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych.

Posiadamy ubezpieczenie OC przewoźnika na sumę 500.000 USD (zagranica) oraz 200.000 USD (kraj) rozszerzone o opcję podwyższonego ryzyka z włączeniem rabunku i kradzieży zuchwałej. Dodatkowo dysponujemy ubezpieczeniem kabotażowym. Na zlecenie klienta oferujemy objęcie przewożonych przesyłek ubezpieczeniem Cargo.

Firma posiada certyfikat HACCP gwarantujący zgodność z procedurami i bezpieczeństwo w przewozie żywności w temperaturze kontrolowanej.

Ponadto w ramach spedycji rozszerzamy wachlarz usług, oferując Państwu przewozy przesyłek nisko-tonażowych i do-ładunkowych realizowane w kooperacji z naszymi stałymi poddostawcami usług.

Oferujemy Państwu usługę transportu towarów w ruchu krajowym i międzynarodowym głównie na terenie krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii. Wykonujemy tam także przewozy kabotażowe – załadunek i rozładunek w tym samym kraju.

Do Państwa dyspozycji pozostawiamy własne zestawy naczepowe typu chłodnia i plandeka.

Wszystkie przewozy wykonywane są nowoczesnymi najwyżej kilkuletnimi pojazdami marki Mercedes Actros, Daf, Iveco LNG spełniającymi normy EURO 6. Ciągniki wyposażone są w zaawansowany system GPS (w tym opcja monitoringu temperatury na naczepach typu chłodnia!) z możliwością dostępu dla klienta. System jest w pełni zintegrowany z programem spedycyjnym, co pozwala na ciągłe monitorowanie statusu wykonania zlecenia i efektywne działanie w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych.

Posiadamy ubezpieczenie OC przewoźnika na sumę 500.000 USD (zagranica) oraz 200.000 USD (kraj) rozszerzone o opcję podwyższonego ryzyka z włączeniem rabunku i kradzieży zuchwałej. Dodatkowo dysponujemy ubezpieczeniem kabotażowym. Na zlecenie klienta oferujemy objęcie przewożonych przesyłek ubezpieczeniem Cargo.

Firma posiada certyfikat HACCP gwarantujący zgodność z procedurami i bezpieczeństwo w przewozie żywności w temperaturze kontrolowanej.

Ponadto w ramach spedycji rozszerzamy wachlarz usług, oferując Państwu przewozy przesyłek nisko-tonażowych i do-ładunkowych realizowane w kooperacji z naszymi stałymi poddostawcami usług.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.  Administratorem Pana/i danych osobowych jest ALMAR TRANSPORT, SPEDYCJA Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Sportowa 6, 63-800 Gostyń.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: info@almarmb.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi i realizacji zamówień, umowy kupna/sprzedaży zawartej z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 3, będą one przechowywane do momentu odwołania zgody.  W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w których dane te są przetwarzane – przykładowo: przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu w celach rozliczeniowych; przez okres, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać dokumentację księgową; przez okres w którym będzie istniała prawna możliwość dochodzenia od Pani/Pana roszczeń za niezapłacone towary i usługi.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w zakresie, w jakim zostały one udostępnione.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla realizacji celów.

8.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.