(+48) 61 284 33 14 / (+48) 724 750 600 info@almarmb.pl          Deutsch   English  
Image is not available
OFFER
Shadow
Slider

We offer you the service of transport of goods in national and international traffic, mainly in the European Union countries and in Switzerland. We also provide cabotage transport – loading and unloading in the same country.

In addition, we provide you with our own semi-trailer of refrigeration and tarpaulin type.

All transport services are carried out with the most modern, several-year vehicles of Mercedes Actros, Volvo, Renault meeting the standards of EURO 6, EEV and EURO 5. The tractors are equipped with advanced GPS system (including the option of temperature monitoring on trailers of refrigeration type!)
with access to a customer. The system is fully integrated with the forwarding program which allows to continuously monitor the status of an order, and take effective activities in case of emergency.

We have the civil liability insurance of a carrier for the amount of 500.000 USD (abroad) and 200.000 USD (in the country) expanded with the option of increased risk, including robbery and audacious theft. In addition, we have the cabotage insurance. At a request of a customer, we offer the Cargo insurance for transported goods.

The company has the HACCP certificate guaranteeing the compliance with the procedures and safety in the transport of food in temperature-controlled conditions.

In addition, we expand a range of services as a part of forwarding, offering low-tonnage and added loads transport carried out in cooperation with our regular subcontractors’ services.

We offer you the service of transport of goods in national and international traffic, mainly in the European Union countries and in Switzerland. We also provide cabotage transport – loading and unloading in the same country.

In addition, we provide you with our own semi-trailer of refrigeration and tarpaulin type.

All transport services are carried out with the most modern, several-year vehicles of Mercedes Actros, Volvo, Renault meeting the standards of EURO 6, EEV and EURO 5. The tractors are equipped with advanced GPS system (including the option of temperature monitoring on trailers of refrigeration type!)
with access to a customer. The system is fully integrated with the forwarding program which allows to continuously monitor the status of an order, and take effective activities in case of emergency.

We have the civil liability insurance of a carrier for the amount of 500.000 USD (abroad) and 200.000 USD (in the country) expanded with the option of increased risk, including robbery and audacious theft. In addition, we have the cabotage insurance. At a request of a customer, we offer the Cargo insurance for transported goods.

The company has the HACCP certificate guaranteeing the compliance with the procedures and safety in the transport of food in temperature-controlled conditions.

In addition, we expand a range of services as a part of forwarding, offering low-tonnage and added loads transport carried out in cooperation with our regular subcontractors’ services.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.  Administratorem Pana/i danych osobowych jest ALMAR TRANSPORT, SPEDYCJA Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Sportowa 6, 63-800 Gostyń.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: info@almarmb.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi i realizacji zamówień, umowy kupna/sprzedaży zawartej z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 3, będą one przechowywane do momentu odwołania zgody.  W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w których dane te są przetwarzane – przykładowo: przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu w celach rozliczeniowych; przez okres, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać dokumentację księgową; przez okres w którym będzie istniała prawna możliwość dochodzenia od Pani/Pana roszczeń za niezapłacone towary i usługi.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w zakresie, w jakim zostały one udostępnione.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla realizacji celów.

8.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.