(+48) 61 284 33 14 / (+48) 724 750 600 info@almarmb.pl          Deutsch   English  
Image is not available
MISSION AND VISION
Shadow
Slider

MISSION OF ALMAR TRANSPORT SPEDYCJA

        

      Based on 26-year experience in transport and forwarding, Almar ensures security, flexibility and reliability of its services.

Cooperating with producers and forwarders, we provide continuity of logistic processes, following the principle of “on time, and certainly to the destination”.

We create a stable and friendly working environment. The supreme value is the respect and attention to the needs of a person in external and internal contacts.

We participate in the social life of the region by supporting charities and sports activities.

                                                                                                                                                                                                                Owner
Mariusz Bajer

MISSION OF ALMAR TRANSPORT SPEDYCJA

        

      Based on 26-year experience in transport and forwarding, Almar ensures security, flexibility and reliability of its services.

Cooperating with producers and forwarders, we provide continuity of logistic processes, following the principle of “on time, and certainly to the destination”.

We create a stable and friendly working environment. The supreme value is the respect and attention to the needs of a person in external and internal contacts.

We participate in the social life of the region by supporting charities and sports activities.

                                                                                                                                                                                                                Owner
Mariusz Bajer

VISION OF ALMAR TRANSPORT SPEDYCJA

        

We are a modern company, following the requirements of customers and the market.
We strive for the best customer service through the quality of our services, standards and processes.
We exceed customers’ expectations, and we are flexible as to their needs and requirements.
We use tools that meet high environmental requirements.
We participate and support the social life of the region.

                                                                                                                                                                                                              Owner
Mariusz Bajer

VISION OF ALMAR TRANSPORT SPEDYCJA

        

We are a modern company, following the requirements of customers and the market.
We strive for the best customer service through the quality of our services, standards and processes.
We exceed customers’ expectations, and we are flexible as to their needs and requirements.
We use tools that meet high environmental requirements.
We participate and support the social life of the region.

                                                                                                                                                                                                              Owner
Mariusz Bajer

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.  Administratorem Pana/i danych osobowych jest ALMAR TRANSPORT, SPEDYCJA Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Sportowa 6, 63-800 Gostyń.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: info@almarmb.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi i realizacji zamówień, umowy kupna/sprzedaży zawartej z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 3, będą one przechowywane do momentu odwołania zgody.  W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w których dane te są przetwarzane – przykładowo: przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu w celach rozliczeniowych; przez okres, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać dokumentację księgową; przez okres w którym będzie istniała prawna możliwość dochodzenia od Pani/Pana roszczeń za niezapłacone towary i usługi.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w zakresie, w jakim zostały one udostępnione.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla realizacji celów.

8.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.