(+48) 61 284 33 14 / (+48) 724 750 600 info@almarmb.pl          Deutsch   English  
Image is not available
OUR FLEET
Shadow
Slider

We provide you with fully equipped tractors of Mercedes Actros, Volvo, Renault, with trailers of curtain tarpaulin or refrigerator types. Each vehicle is equipped with a full set of measures to secure the shipment (non-slip mats, fastening straps, corners) and a driver has personal protective equipment required during loading.

A part of vehicles driven by drivers with ADR training has suitable equipment and is adjusted to transport dangerous shipments.

In addition, we have appropriate permits, and we regularly transport waste (including waste paper, PVC waste).

The company has modern service facilities, which is a guarantee of using vehicles in perfect condition and ready to take transport orders. In addition, we are supported by other vehicles (including low-tonnage with carrying capacity of 1.5-12t) belonging to our subcontractors.

We have over 70 modern sets including:

  • standard semi-trailer tarpaulins with length of 13.6 m, width of 2.48 m, height of 2.8 m (with the possibility of raising a roof to a height of 3.0 m) and capacity of 24 tons with the XL certificate (increased strength of the superstructure), with a retractable roof,
  • semi-trailer tarpaulins with length of 13.6 m, width of 2.48 m and capacity of 24 tons of mega type with height of 3.0, with the XL certificate, with a retractable roof,
  • semi-trailers refrigerators of “dopplestock” type with a space for 66 pallets (pallet loading is possible on 2 levels), with length of 13.6 m, width of 2.48 m and capacity of 22 tons.

autka

We provide you with fully equipped tractors of Mercedes Actros, Volvo, Renault, with trailers of curtain tarpaulin or refrigerator types. Each vehicle is equipped with a full set of measures to secure the shipment (non-slip mats, fastening straps, corners) and a driver has personal protective equipment required during loading.

A part of vehicles driven by drivers with ADR training has suitable equipment and is adjusted to transport dangerous shipments.

In addition, we have appropriate permits, and we regularly transport waste (including waste paper, PVC waste).

The company has modern service facilities, which is a guarantee of using vehicles in perfect condition and ready to take transport orders. In addition, we are supported by other vehicles (including low-tonnage with carrying capacity of 1.5-12t) belonging to our subcontractors.

We have over 70 modern sets including:

  • standard semi-trailer tarpaulins with length of 13.6 m, width of 2.48 m, height of 2.8 m (with the possibility of raising a roof to a height of 3.0 m) and capacity of 24 tons with the XL certificate (increased strength of the superstructure), with a retractable roof,
  • semi-trailer tarpaulins with length of 13.6 m, width of 2.48 m and capacity of 24 tons of mega type with height of 3.0, with the XL certificate, with a retractable roof,
  • semi-trailers refrigerators of “dopplestock” type with a space for 66 pallets (pallet loading is possible on 2 levels), with length of 13.6 m, width of 2.48 m and capacity of 22 tons.

autka

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.  Administratorem Pana/i danych osobowych jest ALMAR TRANSPORT, SPEDYCJA Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Sportowa 6, 63-800 Gostyń.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: info@almarmb.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi i realizacji zamówień, umowy kupna/sprzedaży zawartej z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 3, będą one przechowywane do momentu odwołania zgody.  W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w których dane te są przetwarzane – przykładowo: przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu w celach rozliczeniowych; przez okres, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać dokumentację księgową; przez okres w którym będzie istniała prawna możliwość dochodzenia od Pani/Pana roszczeń za niezapłacone towary i usługi.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w zakresie, w jakim zostały one udostępnione.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla realizacji celów.

8.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.