(+48) 61 284 33 14 / (+48) 724 750 600 info@almarmb.pl          Deutsch   English  
Image is not available
QUALITY
Shadow
Slider

Quality has been a priority of our business for years, all the more that it directly translates into customer satisfaction with the services. Many-year experience and commitment of employees allowed us to develop an effective system of quality management TQM (Total Quality Management).

Improving the quality of services to increase customer satisfaction is carried out inter alia by:

– creating awareness of employees to constantly improve their motivation and commitment to improve processes even through a number of minor improvements,

– effective system of external and internal information exchange, provided to a customer on time,

– using the latest tools of work in response to growing customer market demands – including modern fleet, advanced forwarding program integrated with the navigation system available for a customer,

– procedures, instructions to ensure the reproducibility of the carried out processes of forwarding, and allowing to be improved by taking corrective and repair actions at all levels,

– emergency procedures – particularly important description of the procedure in case of emergency situations (including accidents, random situations), in which we make the utmost care to secure customer delivery and safety of persons and transport,

– protection of the environment and its resources at the macro level (including vehicles meeting the highest environmental standards, modern fuel station, waste segregation) and the micro level in the office environment.

vertyfikaty

Quality has been a priority of our business for years, all the more that it directly translates into customer satisfaction with the services. Many-year experience and commitment of employees allowed us to develop an effective system of quality management TQM (Total Quality Management).

Improving the quality of services to increase customer satisfaction is carried out inter alia by:

– creating awareness of employees to constantly improve their motivation and commitment to improve processes even through a number of minor improvements,

– effective system of external and internal information exchange, provided to a customer on time,

– using the latest tools of work in response to growing customer market demands – including modern fleet, advanced forwarding program integrated with the navigation system available for a customer,

– procedures, instructions to ensure the reproducibility of the carried out processes of forwarding, and allowing to be improved by taking corrective and repair actions at all levels,

– emergency procedures – particularly important description of the procedure in case of emergency situations (including accidents, random situations), in which we make the utmost care to secure customer delivery and safety of persons and transport,

– protection of the environment and its resources at the macro level (including vehicles meeting the highest environmental standards, modern fuel station, waste segregation) and the micro level in the office environment.

vertyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.  Administratorem Pana/i danych osobowych jest ALMAR TRANSPORT, SPEDYCJA Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Sportowa 6, 63-800 Gostyń.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: info@almarmb.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi i realizacji zamówień, umowy kupna/sprzedaży zawartej z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 3, będą one przechowywane do momentu odwołania zgody.  W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w których dane te są przetwarzane – przykładowo: przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu w celach rozliczeniowych; przez okres, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać dokumentację księgową; przez okres w którym będzie istniała prawna możliwość dochodzenia od Pani/Pana roszczeń za niezapłacone towary i usługi.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w zakresie, w jakim zostały one udostępnione.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla realizacji celów.

8.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.