(+48) 61 284 33 14 / (+48) 724 750 600 info@almarmb.pl          Deutsch   English  
Image is not available
SOCIAL ACTIVITIES
Shadow
Slider

Work is not everything – the true value of a person is proven by its relationships with another person and sensitivity to its needs.

In pursuing the development strategies of the company, we try not to forget about people in need. For many years, our company has undertaken a number of charitable activities serving the local community and people in need. This is the most dedicated assistance to individuals or organizations. In addition, we regularly use our refrigerators to free transport of food to the Food Bank in Poznań.

We also do not neglect the field of sports. Speedway is the passion of Mariusz Bajer and a number of its employees, which is why our company has sponsored speedway riders for a number of years. Our charges, including Przemysław and Piotr Pawlicki and Bartosz Smektała, are very successful in the country and abroad with the logo of Almar Transport Spedycja, on kevlars and motorcycles. Sitting on the grandstands of speedways stadiums, we can support “our” speedway riders with great pleasure.

Work is not everything – the true value of a person is proven by its relationships with another person and sensitivity to its needs.

In pursuing the development strategies of the company, we try not to forget about people in need. For many years, our company has undertaken a number of charitable activities serving the local community and people in need. This is the most dedicated assistance to individuals or organizations. In addition, we regularly use our refrigerators to free transport of food to the Food Bank in Poznań.

We also do not neglect the field of sports. Speedway is the passion of Mariusz Bajer and a number of its employees, which is why our company has sponsored speedway riders for a number of years. Our charges, including Przemysław and Piotr Pawlicki and Bartosz Smektała, are very successful in the country and abroad with the logo of Almar Transport Spedycja, on kevlars and motorcycles. Sitting on the grandstands of speedways stadiums, we can support “our” speedway riders with great pleasure.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.  Administratorem Pana/i danych osobowych jest ALMAR TRANSPORT, SPEDYCJA Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Sportowa 6, 63-800 Gostyń.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: info@almarmb.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi i realizacji zamówień, umowy kupna/sprzedaży zawartej z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 3, będą one przechowywane do momentu odwołania zgody.  W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w których dane te są przetwarzane – przykładowo: przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu w celach rozliczeniowych; przez okres, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać dokumentację księgową; przez okres w którym będzie istniała prawna możliwość dochodzenia od Pani/Pana roszczeń za niezapłacone towary i usługi.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w zakresie, w jakim zostały one udostępnione.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla realizacji celów.

8.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.