(+48) 61 284 33 14 / (+48) 724 750 600 info@almarmb.pl          Deutsch   English  
Image is not available
TRANSPORT SAFETY
Shadow
Slider

It is better to take care about the safety of transported goods in advance, because safety means not only attention to the goods during transport, but also the whole transport logistics, electronic security systems and, finally, education.
Based on years of experience, we have carefully worked out the rules for transport which briefly are to prevent as far as possible from incidents negatively influencing on safety in the delivery of cargo.

In particular, the most important aspects are:

 • driver’s awareness – properly educated and foreseeing driver is the main link for safe transport. It is able to properly secure cargo, adjust the driving method to road conditions and react to any event during transport,
 • forwarder’s awareness – attention to the timely exchange of information with a customer and a driver, the ability to properly assess a situation and foresee events,
 • integrated GPS navigation system available also for a customer – including the option of full remote control of driving parameters and temperature in a refrigerator cargo space (!)
 • parking – particularly careful selection of safe parking lots,
 • emergency procedures – particularly important description of the procedure in case of emergency situations (including accidents, random situations), in which we make the utmost care to secure customer delivery and safety of persons and transport,
 • HACCP certificate, good hygienic practices and good manufacturing practices to ensure safe transport of food.

It is better to take care about the safety of transported goods in advance, because safety means not only attention to the goods during transport, but also the whole transport logistics, electronic security systems and, finally, education.
Based on years of experience, we have carefully worked out the rules for transport which briefly are to prevent as far as possible from incidents negatively influencing on safety in the delivery of cargo.

In particular, the most important aspects are:

 • driver’s awareness – properly educated and foreseeing driver is the main link for safe transport. It is able to properly secure cargo, adjust the driving method to road conditions and react to any event during transport,
 • forwarder’s awareness – attention to the timely exchange of information with a customer and a driver, the ability to properly assess a situation and foresee events,
 • integrated GPS navigation system available also for a customer – including the option of full remote control of driving parameters and temperature in a refrigerator cargo space (!)
 • parking – particularly careful selection of safe parking lots,
 • emergency procedures – particularly important description of the procedure in case of emergency situations (including accidents, random situations), in which we make the utmost care to secure customer delivery and safety of persons and transport,
 • HACCP certificate, good hygienic practices and good manufacturing practices to ensure safe transport of food.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.  Administratorem Pana/i danych osobowych jest ALMAR TRANSPORT, SPEDYCJA Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Sportowa 6, 63-800 Gostyń.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: info@almarmb.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi i realizacji zamówień, umowy kupna/sprzedaży zawartej z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 3, będą one przechowywane do momentu odwołania zgody.  W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w których dane te są przetwarzane – przykładowo: przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu w celach rozliczeniowych; przez okres, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać dokumentację księgową; przez okres w którym będzie istniała prawna możliwość dochodzenia od Pani/Pana roszczeń za niezapłacone towary i usługi.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w zakresie, w jakim zostały one udostępnione.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla realizacji celów.

8.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.