(+48) 61 284 33 14 / (+48) 724 750 600 info@almarmb.pl          Deutsch   English  
Image is not available
ABOUT US
Shadow
Slider

The introduction, i.e. about us…

Hundreds of national and foreign carriers and forwarders, thousands of vehicles transporting all sorts of shipments at any distance. In this mass moving on roads, someone carries goods sent by you or for which you are waiting.
Probably you want your goods to be transported safely and efficiently by a reliable carrier, to be taken and delivered on time. You want your goods to be transported with clean, efficient and modern vehicle by a reliable driver, because this represents your company at a contractor. Just as experienced, well-mannered forwarders – supervisor who, as available GPS system, will guide your goods to the destination. And finally, the rate you pay for the service must also be competitive.
Meeting these expectations, we recommend you our company – a reliable carrier and forwarder with over 27-year of experience.  Our purpose is to satisfy our customers and to strengthen our market position based on the high standard of services at a preferred value for money. A number of large and small contractors, using our services for years, trust us. You are invited you to join this group, and we ensure that you will be satisfied.

Almar Transport Spedycja Sp. z o.o. with its registered office in Gostyń is a family company established in 1989 by current Chairman of Management Board, Mariusz Bajer. Since its beginning, the company has dealt with road transport and forwarding, initially in the country, then it covered whole Europe. The dynamic development of operations led to the establishment of the company in 2006.

The company, with its over seventy sets of tarpaulins and refrigerators, carried out domestic and international transport within the European Union and Switzerland. It has its own fuel station, service facilities, warehouses.

The introduction, i.e. about us…

Hundreds of national and foreign carriers and forwarders, thousands of vehicles transporting all sorts of shipments at any distance. In this mass moving on roads, someone carries goods sent by you or for which you are waiting.
Probably you want your goods to be transported safely and efficiently by a reliable carrier, to be taken and delivered on time. You want your goods to be transported with clean, efficient and modern vehicle by a reliable driver, because this represents your company at a contractor. Just as experienced, well-mannered forwarders – supervisor who, as available GPS system, will guide your goods to the destination. And finally, the rate you pay for the service must also be competitive.
Meeting these expectations, we recommend you our company – a reliable carrier and forwarder with over 27-year of experience.  Our purpose is to satisfy our customers and to strengthen our market position based on the high standard of services at a preferred value for money. A number of large and small contractors, using our services for years, trust us. You are invited you to join this group, and we ensure that you will be satisfied.

Almar Transport Spedycja Sp. z o.o. with its registered office in Gostyń is a family company established in 1989 by current Chairman of Management Board, Mariusz Bajer. Since its beginning, the company has dealt with road transport and forwarding, initially in the country, then it covered whole Europe. The dynamic development of operations led to the establishment of the company in 2006.

The company, with its over seventy sets of tarpaulins and refrigerators, carried out domestic and international transport within the European Union and Switzerland. It has its own fuel station, service facilities, warehouses.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.  Administratorem Pana/i danych osobowych jest ALMAR TRANSPORT, SPEDYCJA Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Sportowa 6, 63-800 Gostyń.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: info@almarmb.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi i realizacji zamówień, umowy kupna/sprzedaży zawartej z Administratorem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO).

4. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wymienionych w pkt. 3, będą one przechowywane do momentu odwołania zgody.  W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w których dane te są przetwarzane – przykładowo: przez okres trwania umowy i po jej zakończeniu w celach rozliczeniowych; przez okres, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać dokumentację księgową; przez okres w którym będzie istniała prawna możliwość dochodzenia od Pani/Pana roszczeń za niezapłacone towary i usługi.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w zakresie, w jakim zostały one udostępnione.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla realizacji celów.

8.  Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

9. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.